Projektet Bättre psykosvård

PsykosR var projektägare till projektet Bättre psykosvård som pågick mellan 2011-2013. Projektet arbetade med att stödja vårdgivande enheter i Sverige vid implementeringen av de nationella riktlinjerna för insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Några snabba fakta om Bättre psykosvård:

  • Engagerade cirka 14 processledare i landet, motsvarande 9 heltidstjänster, för att stödja enheter i landet vid implementeringen av riktlinjerna
  • Genomförde över 850 mötesaktiviteter
  • Var delaktiga i över 185 GAP-analyser
  • Hade 155 utbildningsinsatser med 157 unika enheter
  • Genomförde 3 nationella möten med mellan 300-400 deltagare
  • Deltog i regionala temadagar för att sprida information om riktlinjerna
  • Tog fram utbildning för metoden IMR, Illness Management & Recovery
  • Genomförde tre enkätundersökningar för att mäta implementering av riktlinjerna

Genom att skicka ut enkäter ville projektet få en uppfattning om hur många insater som användes i landet. Den första enkäten skickades ut 2012 och uppföljande enkäter gjordes våren 2013 och 2014.

För att läsa sammanställningen av de olika enkätundersökningarna, klicka på respektive länk i menyn till höger.

Vill du veta mer om vad projektet gjorde, vilka som var engagerade i projektet och vilka resultat som åstadkommits? Klicka på Bättre psykosvårds slutrapport i menyn till höger.