Digital patientvy

Sedan några år tillbaka utvecklas en så kallad digital patientvy på Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykosklinik. Bakgrunden ligger i att det i vårdens system idag, som innehåller stora mängder data om patienter och deras vård, kan vara svårt att få tillgång till data på ett sätt så att behandling underlättas. Patientvyn samlar data från flera system och möjliggör att patient, tillsammans med behandlare, interagerar med ”sin” vårddata. Detta för att möjliggöra att patienten blir mer delaktig och behandlaren får bättre överblick. Patientvyn rymmer såväl självskattningar, sammanställningar av åtgärder och patientens förändring över tid. Utvecklingen bekostas delvis av Uppdrag psykisk hälsa/SKL och sker i samarbete med PsykosR.

Under hösten 2017 testas patientvyn på en öppenvårdsmottagning med ca 180 patienter men förhoppningen är att testningen kan utökas och vid årsskiftet omfatta ca 1000 patienter. Utvärdering av pilottestningen och vidare utveckling planeras ske inom ramen för forskningsstudier i samarbete med Högskolan i Jönköping.