Fokus fysisk hälsa

Utvecklingsprojekt i samarbete med Akademiska sjukhuset

Livslängden hos personer med allvarlig psykisk sjukdom är 15 – 20 år kortare än för andra. Ett komplext samband mellan en rad olika faktorer ligger bakom, där ohälsosamma levnadsvanor är en. Även biverkningar av läkemedel, bristande uppföljning och behandling vid kroppslig ohälsa samt symtom av själva sjukdomen anses påverka.

I oktober 2018 startade, PsykosR tillsammans med specialistpsykiatrin och primärvården i Region Uppsala, ett utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Projektet finansieras av Socialstyrelsen och planeras fortgå t.o.m. år 2020. Projektet drivs i nära samarbetet med IFS- Uppsala (Intresseförbundet för schizofreni) en av Schizofreniförbundets lokalföreningar.

Projektet syfte är förebygga och förbättra levnadsvanor som påverkar vår hälsa (rökning, alkohol, kost och fysisk aktivitet). Lena Linder, psykiatrisjuksköterska som arbetat många år inom psykosvården, är projektledare. Kontakta henne för mer information om projektet lena.linder@akademiska.se 

Här till höger kommer du hitta dokument som rör projektet.