IMR

IMR (illness management and recovery) är ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för individer med svår psykisk sjukdom. Under våren 2019 erbjuder PsykosR utbildning i IMR. Se IMR utbildning 28-29 maj 2019 Inbjudan och program För dig som redan är utbildad i metoden finns ett nätverk som är till för att utbyta erfarenheter och stödja varandra i arbetet med metoden runt om i Sverige. Vill du vara med i nätverket? Hör av dig till louise.kimby@psykosr.se