Krisintervention – till person och närstående/familj

En krisintervention syftar till att göra en akut situation hanterbar för person och närstående/familj. Den skall utmynna i en planering av avvägda insatser som förankrats med person och närstående. Insatsen kan ges i öppenvård, heldygnsvård och i hemmet.

Krisintervention kan genomföras av all personal som har omvårdnadskompetens och kunskap om krisreaktioner, psykossjukdom och familjearbete, samt erfarenhet av att möta personer i kris i samband med debut av psykossjukdom. Det rekommenderas att gå utbildning i Krisintervention. Det finns material för fortbildning (halvdag) som går att ladda ned på samma plats som manualen.

Krisintervention kan vara starten på en kontakt som leder till andra behandlingsinsatser. En löpande kontakt behöver då upprätthållas av minst en personal som deltagit i krisinterventionen. Det kan vara en vård- och stödsamordnare (case manager) eller en annan funktion som hjälper person och närstående att få den vård och stöd de behöver.

Den här manualen innehåller de olika delar som behövs för att genomföra en krisintervention. På följande sidor presenteras de olika stegen i en ordning som ofta är användbar. Personal som genomför krisintervention kan anpassa delarna och utföra dem i den ordning som passar för sammanhanget. Arbetsbladen som presenteras i slutet kan användas efter behov och om det passar situationen.

Manual, 18 sidor PDF

Handledning, 1 sid PDF

Utbildningsmaterial, 41 bilder PPT

Material för nedladdning

Du kan ladda ned Krisintervention manual, handledning och utbildningsmaterial, genom att fylla i uppgifterna nedan. Materialet finns i pdf-format både för utskrift och högupplösta för att skicka till tryckeri. Presentationsmaterialet med talmanus finns i PowerPoint PPT.

Efter ifyllt formulär skickas du vidare till sidan där du kan ladda ned materialet.

  • Uppgifterna sparas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR
  •