NECT

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Vill du veta mer om NECT? Läs här.

NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Upplagan har tagits fram och uppdaterats i ett samarbete mellan Hjärnkoll, Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Uppdrag Psykisk Hälsa.

Inom kort kommer ett nationellt upplägg finnas tillgängligt för att fler verksamheter ska kunna erbjuda NECT. Mer information om det kommer. För information om annan utbildning i NECT hör av dig till daniel.abrams@vgregion.se

Kursmaterial för nedladdning

Du kan ladda ned NECT Arbetsböcker för gruppledare och deltagare, genom att fylla i uppgifterna nedan. Arbetsböckerna är i pdf-format och tryckfärdiga. Efter ifyllt formulär skickas du vidare till sidan där du kan ladda ned arbetsböckerna.

  •