NECT

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Vill du veta mer om NECT? Läs här.  NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Upplagan har tagits fram och uppdaterats i ett samarbete mellan Hjärnkoll, Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Uppdrag Psykisk Hälsa. Du kan beställa NECT materialet genom att maila louise.kimby@psykosr.se . Kostnad för arbetsbok för gruppledare/deltagare: 50 kronor styck (kostnad för porto, fakturering och administrering tillkommer).

För information om utbildning i NECT hör av dig till daniel.abrams@vgregion.se