Patient- och närståendeutbildning – psykos

Patient- och närståendeutbildning – psykos är ett komplett material som verksamheter kan använda för patient- och närståendeutbildning. Materialet omfattar utbildning om sjukdomen, behandlingar, prevention för återinsjuknande och olika stödinsatser. Syftet är att hjälpa individens utvecklingar av egna strategier för att hantera sitt tillstånd.

En patient- och närståendeutbildning är en psykopedagogisk utbildning som skiljer sig från det vi i dagligt tal benämner som att ”ge information”. Psykopedagogisk utbildning handlar om mer än att bara förse en person med information. Utbildningen ska pågå under en längre tid, ha ett genomtänkt och pedagogiskt upplägg och alltid anpassas efter personens förmåga och behov. De som håller i utbildningen behöver göra anpassningen utifrån gruppens eller personernas behov och förmåga. Målet är att den ökade kunskapen ska leda till att sjukdomen bli mer begriplig och hanterbar, både för den som drabbats och för de närstående, och förhoppningsvis öka personens känsla av egenmakt och hopp.

Materialet får omarbetas och anpassas efter verksamhetens behov.

Manual, 18 sidor PDF

Handledning, 1 sid PDF

Utbildningsmaterial, 41 bilder PPT

Utbildningsmaterial, 41 bilder PPT

Material för nedladdning

Du kan ladda ned patient- och närståendeutbildning, som omfattar bildspel, handledning och informationsmaterial, genom att fylla i uppgifterna nedan. Bildspelet med underlag för talmanus finns i PowerPoint PPT.

Efter ifyllt formulär skickas du vidare till sidan där du kan ladda ned materialet.

  • Uppgifterna sparas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR
  •