Rättigheter och lagar

För vård och omsorg finns riktlinjer och styrdokument som ska bidra till att vi gör det som vi vet ger bäst effekt för personer med en viss sjukdom. Det finns även lagar och regler som påverkar hur vård och omsorg organiseras och utförs. Några exempel: Tvångsvård (LPT, LRV, LVU), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdlagen (HSL).

Att bli bemött med respekt och få samma kvalitet på vården oavsett var i landet du bor är en rättighet. Att få samma vård för kroppslig ohälsa som personer som inte har en psykisk sjukdom borde vara lika självklart. Vi vet dessvärre att detta inte alltid är så idag. Det förekommer diskriminering av personer med psykisk ohälsa och det finns saker som tyder på att det drabbar de med den svåraste ohälsan värst.

Läs mer om rättigheter och diskriminering till följd av psykisk ohälsa på NSPHs hemsida och deras projekt ”Din rätt”. Där hittar du även Din-rätt kompassen.

Du hittar länkar för respektive område här nedanför.