Social och kognitiv träning

Många personer med schizofreni har problem som gör att de förlorar relationer eller har svårt att bygga nya. Det finns program som kan hjälpa personen att träna samspel med andra. Det är många gånger en viktig insats för att kunna leva ett gott liv i gemenskap med andra. Men kan också vara viktigt för att kunna trivas på ett arbete.

Metoder och hjälpmedel

Schizofreni och liknande psykoser kan leda till att individen får nedsatt kognitiv funktion såsom minne, uppmärksamhet och planering. Det finns idag en mängd hjälpmedel för att träna den kognitiva förmågan och ge ökad självständighet genom planering i vardagen. Programmet Integrerad psykologisk terapi (IPT-k) innehåller kognitiv och psykosocial träning där du som brukare övar på att organisera ditt tänkande och din vardag samt att bli bättre på att möta andra människor. Programmet är organiserat i fem delprogram och innebär psykosocial träning i grupp.