ViP-Värdebaserad implementering psykosociala riktlinjer

Projektet genomfördes under 2014 av Registercentrum VG för PsykosRs räkning.

Syftet var att undersöka förekomst och omfattning av psykosociala insatser enligt socialstyrelsens riktlinjer. Vad visar data från PsykosR när det gäller psykosociala insatser? Vad är användbart för verksamheter i arbetet med psykospatienter? Hur kan data från andra register komplettera PsykosR för att skapa mer patientnytta?

Resultatet från ViP visar att:

  • PsykosRs nuvarande frågebatteri fångar 8 centrala insatser samt att dessa förekommer i mycket varierande omfattning i landet.
  • Vid intervjuer med utvalda behandlingsenheter uppger personal att man önskar följa i vilken utsträckning man ger evidensbaserad vård samt även kunna jämföra utfall mot resten av landet vilket är i linje med PsykosRs ambitioner.
  • Projektet har utarbetat en preliminär modell för ranking och jämförelse på enhetsnivå vad gäller förekomst och omfattning av psykosociala insatser.
  • Projektet har bidragit med värdefull information vad gäller framtida registerutveckling, exempelvis hur frågebatteriet kan utvecklas för att bättre fånga psykosociala insatser samt mäta effekter av dessa.

Vill du veta mer om ViP kan du ladda ner projektets slutrapport i menyn till höger.

  • Dokument

    Ladda ner ViP-projektets slutrapporten här.