Föreningar

Att engagera sig i en intresseorganisation eller förening som brukare eller anhörig kan ge värdefull gemenskap och möjlighet att påverka sin situation. Föreningarna arbetar för att brukare och anhörigas uppfattningar och önskemål ska tas till vara i vård och omsorg. Dessutom erbjuder man ofta utbildningar och stödverksamheter.