Om registrering

Varför registreras?

Att säga ja till att vara med i ett kvalitetsregister är viktigt för att bidra till att vården blir bättre i framtiden. Genom att samla in uppgifter om sjukdomen, vilken vård man får, vilket resultat vården ger och andra uppgifter kan vi ta reda på vad vården behöver göra bättre. Det gör det även möjligt att veta vilka behandlingar som är bäst. Informationen i registret kan också användas i forskning. Desto fler som tackar ja till att vara med i registret desto säkrare kan vi vara på att det vi kommer fram till är rätt. Till exempel vilket sätt att arbeta på som är bäst. Det har många patienter stor nytta av.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna i ett kvalitetsregister är till för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. De får också användas för att framställa statistik och för forskning. Informationen som finns i kvalitetsregistret skyddas av flera lagar; offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen och personuppgiftslagen. Uppgifterna i kvalitetsregister är lika starkt skyddade för obehöriga som uppgifterna i journaler.

Det är endast personal som är involverad i vården och vissa personer som arbetar med kvalitetsregister som kan se uppgifterna i registret. Om forskare vill registerdata behöver de ansöka och få godkänt. Sammanställningar av information från kvalitetsregistret som används i förbättringsarbete görs endast på gruppnivå där det inte är möjligt att urskilja enskilda individer. Läs mer om vilka rättigheter du har.

Om man vill gå ur

Om man inte längre vill vara med i registret så görs en avslutsregistrering av behandlare på mottagningen. Du har även rätt att få veta vilka uppgifter som finns i registret samt att få informationen raderad. Se under blanketter. Behandlare på mottagningen hjälper gärna till.

Mer information

Läs mer om PsykosR här. Vill du veta mer om vilka kvalitetsregister som finns inom hälso- och sjukvård och hur de förbättrar vården, läs på Nationella kvalitetsregisters webbplats. PsykosR är anslutet till Registercentrum Västra Götaland. På deras webbplats kan du också läsa mer. Du hittar också webbplatserna under Länkar till höger