Stöd från andra

Många vittnar om att psykiska sjukdomar ofta omges av fördomar, skam och tystnad vilket kan vara svårt att handskas med när man själv eller någon i ens närhet drabbas. Det kan vara värdefullt att ta del av berättelser från personer som själva har erfarenhet av psykos. Ofta kan man genom dessa få tips och råd på vad man kan göra själv för att må bättre. Det kan också kännas lättare att förstå sig själv, sin anhörige och sjukdomen med hjälp av andra som delar liknande erfarenheter. Nedan hittar du länkar till sidor där du hittar livsberättelser från personer som lever med schizofreni.

Nedan hittar du även en länk där du kan läsa mer om metoden NECT. En utbildning som riktar till personer med allvarlig psykisk sjukdom och syftar till att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma.

Information

NECT, en metod för att handskas med självstigma – Sahgrenska

Information om schizofreni – 1177 (Det finns mycket man kan göra själv för att må bättre. Här hittar du tips och råd.)

Tema schizofreni – Karolinska Institutet

Leva med schizofreni – läkemedelsföretag (Här hittar du bland annat filmer där personer med egna erfarenheter berättar.)

Schizofreniförbundet – livsberättelser (Här hittar du livsberättelser från personer med egen erfarenhet.)

Viska – ett forum där du kan få information, dela erfarenheter och diskutera olika ämnen som rör psykos och schizofreni.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Tips-böcker
Tips-filmer