Vad tycker du

Anhöriga

Vi har länge vetat att det är viktigt att vård och omsorg involverar de närstående runt den som drabbas av psykos. De närståendes upplevelser av vården utgör en betydande del av förbättringsarbetet. PsykosR har därför tagit fram en närståendeenkät. Den hittar du här till höger.

Psykiatrikollen

Såklart är brukarens egen syn på den behandling och de insatser hen fått en mycket viktig del av de data som behövs för det lokala förbättringsarbetet. Vi har haft många arbetsgrupper genom åren som alla gett värdefulla erfarenheter. Vi försöker också koppla ihop oss med aktuella aktiviteter samt ta del av tidigare erfarenheter av brukarenkäter. Psykiatrikollen är en webbenkät som innehåller 7 olika påståenden som skattas enligt fem alternativ. Påståenden är framtagna tillsammans med personer med egen erfarenhet av psykosvård. Du svarar anonymt. Inget svar kommer att kunna kopplas till någon person.

Psykiatrikollen är ett första steg mot att psykosregistret ska kunna mäta hur du som patient/brukare eller anhörig upplever delaktighet, bemötande, tillgänglighet och andra viktiga delar av en bra vård. De kanske viktigaste måtten av alla.

Du kan fylla i enkäten varsomhelst där du kommer åt internet, på din mobil, din dator eller surfplatta. Gå in på Psykiatrikollen, se länk till höger. Ditt svar är viktigt för att psykosvården ska bli bättre!