Arbeta med patientinflytande

Här kommer några tips på hur du kan arbeta med patientinflytande:

  • Använd webenkäten Psykiatrikollen för att ta reda på vad patienter, brukare och anhöriga tycker om vården. Du kan läsa mer om Psykiatrikollen här
  • En bra idé kan vara att införa ett Inflytanderåd med representanter från NSPH och andra, brukarföreningar.
  • Flera verksamheter och kliniker har ett så kallad Inflytandeombud. De har uppdraget att ge medarbetare verktyg för att arbeta med brukarinflytande.
  • Vissa enheter har Patientforum som ger förslag till förbättringar vad gäller rutiner och omhändertagande.
  • Det finns på flera enheter mentorer (personer med egen erfarenhet) med uppdrag att ge hopp till patienter samt bidra till återhämtning. En del av personalstyrkan bedriver samtal enskilt eller deltar i gruppverksamhet. Det finns flera projekt som har prövat olika sätt för personer med egen erfarenhet att arbeta i verksamheten såsom Peer Support, Medarbetare med brukarerfarenhet. Du hittar länkar till höger.
  • För att utveckla och förbättra verksamheten kan man också välja att genomföra en brukarrevision. Det innebär att personer med egen erfarenhet och särskild utbildning granskar verksamheten. Du kan läsa mer under länkar

Läs mer om olika sätt att arbeta med patientinflytande och delaktighet i  vård- och insatsprogram för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.