Registrera i Kvalitetsstjärnan

PsykosR och Kvalitetsstjärnan har sedan länge samarbetat och vid årsskiftet 2016/2017 beslutades att de skulle gå samman till ett nytt register. Det går fortfarande att registrera i Kvalitetsstjärnan som förut och ingen data kommer att gå förlorad.