Så registrerar du i PsykosR

Så registrerar du i PsykosR

När du vill registrera i PsykosR loggar du in via knappen “Till registrering” med hjälp av ett SITHS-kort. Manualen till höger guidar dig vidare i hur du registrerar. Man kan sitta tillsammans med patienten och fylla i uppgifterna i databasen direkt eller man kan skriva ut formulär och lägga in uppgifterna i registret i efterhand. Det är bra om registreringen görs till en del av behandlingsarbetet. 

En nyregistrering görs den första gången man registrerar en patient. Därefter görs uppföljning en gång per år för att kunna utvärdera resultat av behandling. Nyregistrering kan leda till att man ställer frågor som man tidigare glömt att ställa tex om personens utbildningsnivå. Uppföljningsregistrering säkerställer att personen får en läkemedelsgenomgång, en kroppslig undersökning  och en uppföljning av sina insatser och behandling. Oftast ansvarar personens kontaktperson eller samordnare/CM för att registreringarna blir gjorda. 

Frågebatterier för utskrift hittar du också till höger. I ett av frågebatterierna har vi rödmarkerat ett antal frågor som är prioriterade att besvara för ALLA enhetens patienter. Läs mer Registrera i PsykosR- årligen  och Prioriterade nationella resultatindikatorer. Observera att det inte går att se inne i registret vilka de prioriterade frågorna är. Komplett registrering för samtliga frågeställningar i PsykoR är önskvärt och rekommenderas. 

Om patienten inte längre vill vara med i registret, avlider eller flyttar görs en avslutsregistrering. Du fyller i detta i registret (se Avslutsregistrering under Frågebatteri). Du hittar blanketter för utträde ur registret och för begäran om registerutdrag till höger. Läs mer om patientens rättigheter och hur du informerar om registret under Så informerar du patienten

Ta gärna hjälp av kontaktpersonen för PsykosR på din enhet eller hör av dig till utvecklingsledare Louise Kimby på Psykosregistret om du behöver mer stöd och/eller har frågor.