Rollen som kontaktperson

Kontaktpersonen är den på enheten som tar emot information från PsykosR. Hen har ett samordnande ansvar för enhetens frågor till registret. Det är också kontaktpersonen som kontaktar PsykosR för att ansöka om behörighet för nya inrapportörer. Av PsykosR får kontaktpersonen en blankett där man anmäler nya inrapportörer.

Som kontaktperson är du också den som arbetar för att skapa rutiner kring PsykosR på enheten. Till exempel system för att komma ihåg uppföljningsregistreringar, information till patienter, visa data från registret till medarbetarna, introducera ny personal osv.

Hör gärna av dig till PsykosR utvecklingsledare om du behöver stöd i detta arbete eller ska anmäla nya inrapportörer. Kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt.

Om enheten vill byta kontaktperson ansöker man om detta på en blankett som man får av PsykosRs koordinator. Uppdragsbeskrivning för kontaktpersoner hittar du under Verktyg till höger. Där hittar du också presentationsbilder som du kan använda för att informera kollegor om PsykosR. Du får använda bilderna som du vill.