Så ansluter du enheter och användare

Så ansluter du enheter och användare

För att kunna registrera i PsykosR tecknas ett avtal mellan enheten och registret. Användaravtalet ska undertecknas av enhetens chef. I avtalet anges information om enheten (namn, HSA-id, adress) en kontaktperson och vilka som ska rapportera i registret. Avtalet finns för nedladdning här till höger. Det skickas eller e-postas (inscannat) åter till angiven adress.Om du vill teckna avtal för flera enheter samtidigt används blanketten för flera enheter.

Efter att registret mottagit användaravtalet och kontrollerat uppgifterna lägger PsykosRs koordinator in enheten och angivna rapportörer i databasen. Kontaktperson och nya inrapportörer får ett mail när detta är gjort och ni kan börja registrera. 

Om HSA

HSA är hälso- och sjukvårdens adressregister, en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsäkrade uppgifter om personal, deras funktion och enheter i Sveriges kommuner, landsting och hos privata vårdgivare. Informationen i HSA förvaltas av Inera AB , som är ett bolag som ägs av Sveriges kommuner och landsting. Personalens HSA-id är kopplat till SITHS-kort och identifiering. Läs mer här 

Kontaktperson för PsykosR  

Kontaktpersonen har ett samordnande ansvar för enhetens frågor till registret. Det är också kontaktpersonen som kontaktar PsykosR för att ansöka om behörighet för nya inrapportörer. 

Som kontaktperson är du också den som arbetar för att skapa rutiner kring PsykosR på enheten. Till exempel system för att komma ihåg uppföljningsregistreringar, information till patienter, visa data från registret till medarbetarna, introducera ny personal osv.

Hör gärna av dig till PsykosR utvecklingsledare om du behöver stöd i detta arbete eller ska anmäla nya inrapportörer. Om enheten vill byta kontaktperson är det viktigt att du meddelar oss på registret. Kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt.

Uppdragsbeskrivning för kontaktpersoner hittar du här: Uppdragsbeskrivning kontaktperson PsykosR