Fortbildning

Önskar du som inrapportör eller kontaktperson mer kunskap om hur man kan arbeta med PsykosR och med data i förbättringsarbete, titta på filmerna nedan. Här får du både bra information, goda exempel på hur data från kvalitetsregister kan användas i förbättringsarbete samt anledningar till varför kvalitetsregister är viktiga för vården.Du kan också höra av dig till PsykosRs utvecklingsledare som kan komma till er enhet och informera. PsykosR kan  även erbjuda behovsanpassad fortbildning.