Livslinje – ett verktyg som kan hjälpa i första samtalet

Livslinje kan användas i ett tidigt skede för att underlätta samtal. Det handlar om att ni ritar upp en livslinje tillsammans med personen och närstående och frågar om viktiga händelser i personens liv.

Det här är inte en anamnes (sjukdomshistoria) utan ett sätt att gemensamt få en bild av olika händelser i personens liv. Att jobba med verktyget är både kontaktskapande och har ofta en lugnande inverkan på personen. Om personen inte kan delta, börja med att göra livslinjen för personen med närstående, ofta brukar personen då delta efter hand om ni påbörjar.

Livslinje ingår i Krisintervention – till person och närstående/familj som ett verktyg med arbetsblad.

Se filmen som ger en bild av hur det kan gå till att göra en livslinje.

Se även filmen om hur du gör en nätverkskarta här.