Nätverkskarta – ett verktyg som kan hjälpa i första samtalet

Ett sätt att kartlägga vilka personer som ingår i det egna nätverket är att göra en nätverkskarta. Rita en cirkel och dela in i sex olika tårtbitar: Familj, släkt, formella kontakter, skola/arbete, fritid och vänner . I mitten placerar du personen det handlar om. Tillsammans med personen och närstående placeras de som finns i omgivning som nya punkter i cirkeln på olika avstånd utifrån hur nära personen upplever sig stå dem. Personen kan även gradera hur känslomässigt nära samt hur viktiga personerna är. Samtala kring hur personen ser på sitt nätverk utifrån vem eller vilka som kan vara eventuella resurser.

Nätverkskarta ingår i Krisintervention – till person och närstående/familj som ett verktyg med arbetsblad.

Se filmen som ger en bild av hur det kan gå till att göra en nätverkskarta.

Se även filmen om hur du gör en livslinje här.