Datauttag

Om du vill ansöka om datauttag ur PsykosR ska du först vända dig till oss på registret. Ansökningsprocessen underlättas om du börjar med att resonera med registret om vad du är ute efter och vad i registret som kan vara användbart. Då kan du utforma din ansökan på ett sätt som gör att handläggningen går snabbt.

Nästa steg är att ansöka om datauttaget hos Registercentrum Västra Götaland. Det gäller både datauttag för forskning och för andra ändamål.

Sidan Datauttag på Registercentrum Västra Götalands webbplats ger dig all information du behöver.

Där finns också ansökningsblanketter. Läs mer om att få tillgång till data under Statistik.