Medarbetare

Utvecklingsledare PsykosR

Louise Kimby

e-post: Klicka här
Tel. 0706-11 31 25

Registerhållare

Ing-Marie Wieselgren
Överläkare Psykosvård och psykiatrisk rehabilitering
Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset
750 17 Uppsala

Styrgruppen medlemmar

Ing-Marie Wieselgren: Med. dr., specialistläkare i psykiatri, registerhållare, Uppsala
Göran Eiman: Leg. sjuksköterska, ställföreträdande verksamhetschef, Kungälv
Pontus Strålin: Med. dr., specialist i psykiatri, Stockholm
Maria Mattsson: Med. dr., leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Stockholm
Marcus Lundmark: Projektsamordnare, vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad
Mikael Sandlund: Professor vid Umeå universitet, överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Andreas Gremyr: Verksamhetsutvecklare, Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Beatrice Carleson Lundgren: Schizofreniförbundets representant
Eric Clapham: Specialistläkare i psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Björn Norlin: Leg. specialistsjuksköterska, leg. psykoterapeut, enhetschef, Västernorrland
Ulf Rogberg: Vårdutvecklare, psykiatriska kliniken, Region Jönköping
Eva Palmenäs: Specialistläkare i psykiatri, överläkare, Västra Götaland (Skövde)
Gunilla Cruce: Socionom, enhetschef, ACT-teamet, Skåne
Åsa Höij: Hjärnkollambassadör, Nationell samverkan för psykisk hälsa

Expertgrupp

Christina Hultman: Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
Lars Erdner: Leg. psykolog, vårdutvecklare, Stockholm
Rolf Adolfsson: Professor, Umeå universitet
Leif Lindström: Professor emeritus, Uppsala universitet
Pia Rydell: Specialist i psykiatri, chefsöverläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Eva Lindström: Docent vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset

Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig

Landstinget Uppsala län