Medarbetare

Utvecklingsledare PsykosR

Louise Kimby

e-post: Klicka här
Tel. 0706-11 31 25

Registerhållare

Ing-Marie Wieselgren
Överläkare Psykosvård och psykiatrisk rehabilitering
Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset
750 17 Uppsala

Styrgruppens medlemmar

Ing-Marie Wieselgren: Med. dr., specialistläkare i psykiatri, registerhållare, Uppsala

Göran Eiman: Leg. sjuksköterska, ställföreträdande verksamhetschef, Kungälv

Pontus Strålin: Med. dr., specialist i psykiatri, Stockholm

Maria Mattsson: Med. dr., leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Stockholm

Marcus Lundmark: Projektsamordnare, vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad

Mikael Sandlund: Professor vid Umeå universitet, överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Hasse Olsson: Psykiatrissjuksköterska, Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Beatrice Carleson Lundgren: Schizofreniförbundets representant

Eric Clapham: Specialistläkare i psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Björn Norlin: Leg. specialistsjuksköterska, leg. psykoterapeut, enhetschef, Västernorrland

Ulf Rogberg: Vårdutvecklare, psykiatriska kliniken, Region Jönköping

Eva Palmenäs: Specialistläkare i psykiatri, överläkare, Västra Götaland (Skövde)

Gunilla Cruce: Socionom, enhetschef, ACT-teamet, Skåne

Åsa Höij: Hjärnkollambassadör, Nationell samverkan för psykisk hälsa

Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig

Region Uppsala

Styrdokument

Styrdokument PsykosR