Automatiserade rapporter

Rapporter på region och enhetsnivå för ett antal basvariabler och de nationellt prioriterade resultatindikatorerna skickas ut kvartalsvis från PsykosR till verksamhetschefer, de regionala kontaktpersonerna för psykiatriska kvalitetsregister och andra som anmält intresse.  De senaste rapporterna för regionerna hittar du här till höger. Har du frågor om rapporterna hör av dig till Göran Eiman: goran.eiman@vgregion.se