Indikatorer

Nationellt prioriterade resultatindikatorer

För att kunna följa det allra viktigaste, vad vården resulterar i för patienterna, och öka antalet registreringar i PsykosR har Nationellt Programområde Psykisk hälsa  beslutat ett färre antal (11 stycken) prioriterade nationella resultatindikatorer. Alla enheter i Sverige uppmanas nu att lägga in dessa i registret årligen för alla patienter. De frågor som ska besvaras för att kunna följa indikatorerna är nu markerade i rött i frågebatteriet. Observera att det inte går att se inne i registret vilka de prioriterade frågorna är. Det finns också texter om hur, när och varför vi ska lägga in de prioriterade resultatindikatorerna på www.vardochinsats.se. Direktlänk till texterna hittar du här till höger. Komplett registrering för samtliga frågeställningar i PsykoR är önskvärt och rekommenderas.

PsykosR kommer framöver att skicka ut rapporter kvartalsvis för de prioriterade nationella indikatorerna på region och enhetsnivå. Ju bättre vi lyckas med att rapportera in i PsykosR desto mer användbara och intressanta kommer rapporterna vara. Har verksamheten registrerat de prioriterade frågorna för alla patienter kommer de kunna följa resultatet av den vård de ger. Läs mer under Automatiserade rapporter.